Demosthenes
Demosthenes

Demosthenes werd geboren in 384 v.Chr. in een gouw van Athene. Hij kende een moeilijke jeugd : hij verloor zijn vader op 7 jaar, en zijn voogden stelen de erfenis. Hij was ziekelijk, in woord en gebaar onhandig. Maar zijn moeder gaf hem een verzorgde opvoeding, en met zijn enorme wilskracht werd hij één van de grootste redenaars. Zijn proces tegen zijn voogden bewijst zijn doorzettingsvermogen.

Zijn carrière is bijna helemaal met de politiek verbonden. Vanaf zijn 30 jaar tot aan zijn dood is hij dè tegenstander van de oprukkende Macedoniërs. In 322 loopt hij een veroordeling op, vlucht, wordt achterhaald, neemt vergif en sterft.

De 5e eeuw was de grote periode voor Athene. De 4e eeuw was Griekenland in verval door de innerlijke verzwakking : er was de strijd om de macht Athene – Sparta : de Peloponnesische Oorlog, waarvan uiteindelijk Thebe profiteerde ; en er was zedelijk verval, gemakzucht, materialisme.

Aan de andere kant was Macedonië in opkomst, tot dan een onbelangrijk wingewest van Griekenland. In de helft van de 4e eeuw wordt Philippus koning. Hij breidt de grenzen uit ten koste van Atheense bondgenoten. Athene zweeg omdat er twee stromingen waren : de conservatieven (Aeschines) die vrede wilden uit gemakzucht, en de agressieve oorlogszuchtige oppositie (Demosthenes).

Als Amphipolis wordt ingenomen (351) treedt Demosthenes op in hartstochtelijke redevoeringen : de Philippische (4), de Olynthische (3), Over de vrede (1), Over de Chersonesos (1).

In 340 komt Demosthenes aan de macht, maar het was al te laat. Bij Chaeronea worden in 338 de Grieken verslagen, en Griekenland wordt veroverd. Alexander regeert van 333 tot 323, en Griekenland is een oproerig stukje van het rijk, waar Demosthenes verzet stookt. In 324, onder Antipater, wordt Demosthenes vervolgd en komt hij aan zijn einde.

Demosthenes was een hartstochtelijk politicus, die alles terugbracht tot dit feit : Macedonië vernietigen.

Er zijn een 60-tal redevoeringen bewaard die aan Demosthenes worden toegeschreven. Vele zijn niet authentiek. Ze zijn gesteld in het gewone Attisch van zijn tijd, niet te sterk opgesmukt.

Advertenties