Sallustius (86-35 v.C.) leefde in een tijd waarin de Romein zich uitsluitend interesseerde voor brood en spelen, een tijd van verval van de oude morele en burgerlijke waarden.

Sulla heeft Marius overwonnen en voerde een schrikbewind. De bezittingen van de overwonnenen werden verbeurd verklaard en aan Sulla’s partijgangers uitgedeeld.

Sallustius bouwde een politieke carrière op, maar in ’50 wordt hij uit de Senaat gezet. In ’49 komt hij als quaestor opnieuw in de senaat. In ’46 wordt hij stadhouden in Africa, waar hij op korte tijd schatrijk wordt. Hij wordt nogmaals uit de senaat gezet wegens omkoperij.

Na de moord op Caesar trekt Sallustius zich terug uit het openbare leven, en gaat aan geschiedschrijving doen.

Uit ’63 stamt De Catilinae coniuratione, waarin een staatsgreep tegen het gezag van de adel uit de doeken wordt gedaan.

Advertenties