Demosthenes’ voorstellen

Demosthenes spreekt tegen de golven in (Jean Lecomte du Nouÿ)
Demosthenes spreekt tegen de golven in (Jean Lecomte du Nouÿ)

13.
Dat jullie dus allen gewillig moeten aanvangen met bereidwillig het passende te doen, zal ik niet verder ontwikkelen, in de mening dat jullie nu wel begrijpen en overtuigd zijn. Maar de aard van onze uitrusting, die, naar ik meen, ons moet kunnen bevrijden uit deze situatie, en de omvang ervan, en de nodige geldbronnen ervoor, en al het overige wat, naar mij voorkomt, het best en het snelst kan worden klaargemaakt, zal ik dadelijk trachten voor te stellen ; dat zijn, Atheners, de dingen die ik aan jullie vraag.

14.
Als je alles zult gehoord hebben, oordeel dan zonder vooringenomenheid, ook al zou ik bij iemand aanvankelijk de indruk wekken een nieuwsoortige voorbereiding voor te stellen, dat hij dan niet denke dat ik de zaak op de lange baan wil schuiven. Want niet zij die roepen “rap” en “vandaag” spreken meestal de passende taal (immers, wat toch al gebeurd is, zouden we niet meer kunnen verhelpen door nu vandaag nog ter hulp te snellen),

15.
goed spreekt echter wel hij, die aantoont welke uitrusting kan worden aangeschaft, hoe groot ze moet zijn en uit welke bronnen onderhouden, om het te kunnen uithouden tot wij, ofwel de oorlog hebben beslecht door een overeenkomst, hetzij de vijand hebben overwonnen. Zo kunnen wij er dan voor zorgen dat we in de toekomst van dit onheil gespaard blijven. Welnu, ik meen mijn voorstellen te mogen uitspreken, zonder het te willen beletten, als iemand wat anders aan te bieden heeft. Immers, wat ik beloof is beslist doeltreffend. De uitvoering zal dadelijk het bewijs ervan leveren. Rechters zullen jullie zijn.

Advertenties