Geschiedenis van Kroisos
Geschiedenis van Kroisos – Commentaren

Herodotos is een antieke Griekse schrijver uit Klein-Azië. Hij is geboren in de Dorische stad Halikarnassos, als onderdaan van de Perzische koning, omstreeks 484, dit zijn de voor het Griekse moederland bewogen jaren tussen Marathon (490) en Salamis (480) (Perzische Oorlogen).

Door politieke woelingen genoodzaakt zijn vaderland te verlaten, zocht hij als balling zijn toevlucht op Samos. Hij werd een globetrotter die een groot deel van de oude wereld heeft verkend, niet uit avonturenlust, maar uit weetgierigheid.

In Athene, waar hij na zijn verblijf op Samos terechtkwam,  maakte hij kennis met Perikles. Hij leert er ook Sophokles kennen. Aan Perikles ontleent hij ideeën over de politiek (democratie), aan Sophokles over het filosofisch drama. Athene was het culturele brandpunt, en Herodotos wordt er een gevierd conférencier.

Tenslotte vestigt hij zich definitief in Zuid-Italië, in Thoerioi, een Panhelleense kolonie aan de inplanting waarvan hij zelf heeft meegewerkt. Hier kwam hij aan rond 440 en sterft hij rond 424. Hier schrijft hij ook zijn werken.

Herodotos is begonnen met het optekenen van wat hij zag in Helleense en barbaarse landen. Hij publiceerde een grote wereldgeschiedenis. Hij ontwikkelde, bewerkte en schiftte het materiaal, tot hij het Thoerioi  uiteindelijk samenstelde. Doorheen de verhalen komt het conflict Europa-Azië naar voor.

Herodotos schrijft Ionisch, niet meer Attisch – de Dorische taal werd als minderwaardig beschouwd – wat de gebruikelijke taal was voor proza. De stijl is zeer boeiend.

Advertenties