Overzicht van de geschiedenis van de klassieke muziek

Middeleeuwen

De klassieke muziek wordt over het algemeen in de volgende stijlperiodes ingedeeld:

500-1450 Middeleeuwen
1450-1600 Renaissance
1600-1750 Barok
1750-1820 Klassieke periode
1820-1910 Romantiek
1910-nu 20e -eeuws modern klassiek

Middeleeuwen, ca. 500-1500 na Chr.

Paus Gregorius II (paus van 715 tot 731 liet voor het eerst de bestaande kerkgezangen vastleggen. Deze verzameling staat sindsdien bekend als Gregoriaanse muziek. Deze kerkgezangen zijn allemaal eenstemmig, er is maar één melodielijn.

De monnik Guido van Arezzo ontwikkelde rond het jaar 1000 het notenschrift en de toonladder. Hiermee werd het vastleggen van ingewikkelder melodieën mogelijk.
Rond 1200 onstond muziek met twee of meer melodielijnen. Dit wordt meerstemmigheid of polyfonie genoemd. De noten kwamen voortaan op vier lijnen te staan zodat ook een ingewikkelde melodie goed kon worden opgeschreven. Bij polyfone muziek klinken meerdere noten tegelijkertijd.

Van de meeste muziek uit de Middeleeuwen is niet bekend wie de componist is. De componisten schreven hun naam nooit bij hun werk, omdat men geloofde dat de muziek afkomstig was van God en de mens slechts een werktuig. Toch zijn er wel enkele namen overgeleverd, zoals Hildegard von Bingen.

Bron: http://www.classicfm.nl/share/wiki/doku.php?id=geschiedenis

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.


Lees meer op deze pagina’s