Barok

1600-1750 ca. na Chr.

In de 16e en 17e eeuw werd de muziek steeds ingewikkelder en frivoler, zo ontstond er een muziekstijl met veel ‘versieringen’, de barok.

De term barok werd overigens pas begin deze eeuwe gebruikt om deze periode te kenmerken, omdat er nogal wat verschillende stijlen zijn aan te wijzen.

Aanvankelijk waren de orkesten nog klein, met niet meer dan twintig musici. De belangrijkste instrumenten waren de strijkers, hobo, fagot en klavecimbel. De klavecinist moest tegelijkertijd spelen en dirigeren. De orkesten voerden alleen hun eigen composities uit. Componisten gaan voor het eerst werken voor een bepaald instrument schrijven. De orkesten werden in de loop der tijd uitgebreid met pauken, houtblazers en koperblazers, en begint steeds meer op het symfonie-orkest te lijken dat we nu kennen. Kenmerkend voor de Barok is de basso continuo. Bij deze stijl wordt een zangstem of een melodielijn ondersteund door een instrumentale baspartij. Die basso continuo wordt meestal gespeeld door het klavecimbel. Bach is zonder twijfel de belangrijkste barok-componist. Het einde van de barok valt dan ook samen met het jaar van zijn overlijden in 1750.

Bekendste barok-componisten:
Heinrich Schütz (1585-1672, Duitsland)
Jean-Babtiste Lully (1632-1687, Italië)
Dietrich Buxtehude (1637-1707, Duitsland)
Arcangelo Corelli (1653-1713, Italië)
Henry Purcell (1659-1695, Groot Brittannië)
Scarlatti, Alessandro (1660-1725, Italië)
Domenico Scarlatti (1685-1757, Italië)
François Couperin (1668-1733, Frankrijk)
Antonio Vivaldi (1678-1741, Italië)
Georg Philipp Telemann (1681-1767, Duitsland)
Jean Philippe Rameau (1683-1764, Frankrijk)
Georg Friedrich Händel (1685-1759, Duitsland)
Johann Sebastian Bach (1685-1750, Duitsland)
Johann Pachelbel (1653-1706, Duitsland)
Pietro Locatelli (1695-1764, Italië)
Giovanni Pergolesi (1710-1736, Italië)

Bron: http://www.classicfm.nl/share/wiki/doku.php?id=geschiedenis

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.


Lees meer op deze pagina’s

Advertenties