Het oude klooster op de Troon

In de streek van Onze-Lieve-Vrouw ter Troon, dicht bij het vroegere Sas 13, ligt een nu vervallen klooster van de Augustijner monniken. De kapel is ooit tot schuur verbouwd, en de kloosterpanden dienden tot magazijn. Aan deze gebouwen heeft het volkse geloof een legende gehecht.

Een late leurder durft aan de poort van het klooster niet aankloppen uit vrees te moeten overnachten in het oude klooster, want daar spookt het. Men vertelt dat rond Kerstmis de afgestorven paters terug komen en die begeven zich dan in stoet naar de kapel; ze dragen kaarsen en flambeeuwen en zingen gewijde liederen. En terwijl het klokske van de toren zijn getalm de nachtelijke stilte instuurt, liggen de hoevebewoners in bed van angst te rillen …

Nog een niet gedoopt kind

Deze vertelling komt uit het Zegbroek. Daar woonde bij een boer een meid. Zij was bezig met rapen te wassen, toen zijn uit de diepte van het water een zacht geschrei hoorde opstijgen. De lieden waar zij haar geval aan uitlegde verzekerden haar dat het ging om de ziel van een ongedoopt kind. Zij legde haar geval ook uit aan een priester. Deze beval haar de put te besprenkelen met wijwater. Zo deed ze, en ze hoorde het geschrei nimmer weer.

Advertenties