heksNog een stallicht.

Dit gebeurde op het Heiken, aan Sas 13, op de plaats waar nu een stenen kapelletje staat. Toen dit gebeurde hing daar maar een gewoon houten kapelletje aan een grote linde. Daar werden steeds de strobusseltjes gelegd wanneer er iemand stierf op het Heiken. Geen wonder dus dat daar eens iets moest gebeuren.

Op zekere keer kwam Ivo met de kar terug van het dorp, zijn kleinste bengel was bij hem. Juist aan het kapelletje gekomen, roept de kleine opeens: “Vader, zie …, zie …, een lichtje dat beweegt”, en hij wees naar een vaalrood licht dat bewoog en door de lucht kwam aanzweven. Je moet weten dat een stallicht altijd afkomt, als je er naar wijst. Dit was ook het geval met Ivo. Het zette zich netjes neer op de zadel van het paard.

Ivo zette zijn paard aan het lopen, en beiden kwamen bezweet op de hoeve aan. Het stallicht zat nog steeds op het zadel. De man begon naar het licht te slaan, maar het verroerde niet, en hij voelde dat hij er dwars doorheen ging met de stok van de zweep. Ivo hield uiteindelijk op en … weg was het licht. Die keer, zo beweerde de man, had hij echt schrik gehad.

Betoverd.

Nog een nare vertelling uit de Molenhei. Jef begaf zich bij nacht naar Pulderbos. ’t Was een regenachtig weertje, maar toch schoot de maan somtijds achter een grove wolk tevoorschijn. Midden in de bossen kwam Jef een oud vrouwtje tegen, moeizaam voortstrompelend met behulp van haar stok. De vrouw stond voor hem stil en vroeg : “Waar gaat ge heen, man ?” “Naar Pulderbos”, zei Jef. “Daar geraakt ge nooit, vriend”, sprak het vrouwtje en ze strompelde verder langs het verlichte pad.

Jef kreeg het benauwd om het hart toen hij de spottende lach van het vrouwtje hoorde. Hij zette de weg voort, maar na enige tijd bemerkte hij dat hij op dezelfde plaats terugkwam waar hij die oude had gezien. Zo liep hij wel tien keren altijd in het rond, maar telkens kwam hij op dezelfde plaats terug. Tegen de morgen geraakte hij uit het bos en helemaal ontdaan kwam hij thuis aan. Hij was er vast van overtuigd dat hij die nacht betoverd werd.

Advertenties