België bevindt zich onder Oostenrijks bewind. De landvoogd is maarschalk Prié.

21. Philippe Louis de Pret, zoon van Jacobus de Pret et Maria van Horebeke, geboren op 30 oktober 1680, was schepen, griffier en burgemeester van Antwerpen, en werd volgens de Brabantse leenboeken heer van Vorselaar op 7 december 1716. Hij huwde Anna Maria Moretus, dochter van Balthasar en van Maria Anna de Neuf en stierf op 8 oktober 1755. Hij werd te Vorselaar opgevolgd door zijn enige dochter, krachtens zijn testament van 20 maart 1755.

22. Maria Anna de Pret, geboren te Antwerpen op 5 februari 1712, huwde op 4 augustus 1734 Karel, Philippe, Henry, Baptist, Jan van de Werve, afstammeling van één der oudste adellijke families van België, aan wie zij de heerlijkheid Vorselaar overdroeg op 7 november 1768. Zij stierf op 10 januari 1781.

23. Karel, Philippe, Henry, Baptist, Jan van de Werve, werd geboren te Antwerpen op 1 november 1706. Hij was de zoon van Karel Henri en van Eleonora Louisa de Varick. Hij werd in 1767 baron van Lichtaart, en werd in 1768 op 2 augustus, onder de titel van graaf van de Werve en van Vorselaar, lid van de Grote Raad van Brabant. Hij herbouwde het kasteel rond 1756 en bouwde ook de afhankelijkheden op het voorhof. Hij stierf op 23 november 1776, vader van dertien kinderen.

24. Karel, Bernardus, Johan, Ghislain van de Werve en van Vorselaar, baron van Lichtaart, zoon van voorgaande, geboren op 17 mei 1740, lid van de Grote Raad van Brabant sedert 1760, huwde op 4 oktober 1763 Hubertina, Josephina, Carolina de Gilman van Zevenbergen, en in tweede huwelijk Regina, Josepha, Maria, Theresia de la Faille, op 5 mei 1781. Deze vrouw zou de stichteres worden van het klooster der zusters van St.Jozef Calasanz. Augustus, Henricus, Maria, zoon uit het eerste huwelijk, baron van Lichtaart, huwde Anna, Maria Coolen, maar stierf vóór zijn ouders in 1793. Zijn vrouw overleed in 1792. Karel Bernardus in 1816.

25. Louis, Paul, Fransiscus, Maria, Ursula, geboren te Antwerpen, volgde zijn grootvader op. Geboren op 21 oktober 1791, graaf van de Werve en van Vorselaar, huwde op 10 februari 1812 Fransisca, Johanna, Louisa, Josephina Gilles, geboren op 8 oktober 1792. Hij overleed op 26 december 1850, zij op 14 maart 1866.

26. Philippe, Maria, Joseph, Herman, geboren op 7 april 1819, oudste zoon van voorgaande, huwde op 14 mei 1840 Leocadia Maria Geelhand, te Antwerpen geboren op 8 december 1817. Hij overleed te Vorselaar op 24 oktober 1884 en zij te Antwerpen op 9 maart 1866. Deze heer was burgemeester van Vorselaar van 1854 tot 1872, hij deed het kasteel herstellen en verfraaien.

27. René, Philippe, August, Maria, Joseph, oudste zoon van voorgaande, huwde op 26 mei 1875 Louisa Anna Maria Josepha Bossaert. Hij was gemeenteraadslid te Vorselaar sedert 1884 en werd senator gekozen op 11 juni 1892. Hij overleed op 23 januari 1911, de gravin op 23 maart 1918.


28. Maria, Louisa, Eulalia, Josepha, de enige dochter van voorgaande, huwde op 6 september 1898 te Antwerpen Eduardus, Adrianus, Ignatius, Maria, Joseph, baron de Borrekens, geboren te Antwerpen op 1 januari 1872. Hij werd op 6 september plechtig ingehuldigd.

29. Raymond de Borrekens, oudste zoon van Eduardus, arrondissementscommissaris van Turnhout, volgde zijn vader op.

Advertenties