tacitus
Tacitus

I,5 Ziekte en dood van Augustus. Troonsbestijging van Tiberius.

Terwijl men druk deze en dergelijke praatjes vertelde, verergerde de gezondheidstoestand van Augustus, en vermoedden velen daarin een misdadige hand vanwege zijn vrouw. Want het gerucht had de ronde gedaan dat enkele maanden tevoren Augustus, met medeweten van slechts enkele uitverkorenen, en met als enig reisgezel Fabius Maximus, naar Planasia was gevaren om er Agrippa te bezoeken; bij beiden zouden daar heel wat tranen hebben gevloeid, en uitingen van genegenheid zijn vertoond, zodat daaruit de hoop ontstond dat de jongeman naar het huis van zijn grootvader zou terugkeren; (er werd bijverteld) dat Maximus dit zou hebben verklapt aan zijn vrouw Marcia, en deze aan Livia. Dat zou de keizer ter ore zijn gekomen; en niet lang daarna, toen Maximus was heengegaan – men twijfelt eraan of het wel zelfmoord was – hoorde men bij zijn begrafenis het gejammer van Marcia, die er zichzelf van beschuldigde dat zij de oorzaak was geweest van de dood van haar man. Wat er ook van zij, nauwelijks was Tiberius in Illyricum aangekomen, of hij werd door zijn moeder per spoedbrief gevraagd terug te komen; en het is niet duidelijk uitgemaakt of hij Augustus nog levend aantrof bij de stad Nola, of reeds overleden. Want sterke wachtposten had Livia uitgezet rond het huis en de toegangswegen, en op geregelde tijdstippen werden geruststellende gezondheidsbulletins verspreid, totdat, na het treffen van die maatregelen die door de omstandigheden werden opgedrongen, in één en hetzelfde bericht werd gemeld èn dat Augustus overleden was, èn dat Tiberius Nero hem opvolgde.

Advertenties