Xenophon
Xenophon

Boek I : van Sardes tot Cunaxa (maart – september 401)

Cyrus brengt een aantal Griekse troepen op de been, zogezegd voor een veldtocht tegen de Pisidiërs.
Hij enthousiasmeert hen voor zijn zaak en brengt hen naar Babylonië, voor een strijd tegen de koning.
De Grieken winnen, maar Cyrus’ dood verijdelt hun verwachtingen.

Boek II : van Cunaxa tot aan de Zapatas (september – oktober 401)

De Grieken weigeren zich aan de koning over te geven, maar aanvaarden de wapenstilstand die hij hun biedt.
Clearchus, die nu leidt, is reeds goed op weg om hen behouden terug te leiden als hij samen met de generaals door Tissaphernes wordt vermoord.

Boek III : van de Zapatas tot het land der Carduchen (oktober – november 401)

Dank zij Xenophons vastberadenheid herstellen de Grieken zich.
De nacht na de catastrofe spreekt hij tot de officieren en er worden nieuwe generaals gekozen, onder wie Xenophon.
Ze steken de Zapatas over. De Perzen bestoken hen op hun verdere tocht langs de Tigris, maar laten hen tenslotte over aan hun lot : achter hen de dreigende Perzen, links de diepe en brede Tigris, rechts het binnenland vanwaar ze kwamen en vóór hen dreigende bergen, bewoond door de woeste Carduchen.
Men trok dan maar vooruit. De generaals offerden en hielden alles vertrekkensklaar omdat ze vreesden dat de Carduchen de bergen zouden bezetten.

Boek IV : van de Carduchen tot Cerasus (november 401 – maart 400)

De “grote trek” der Grieken, te voet, dag aan dag, drie maanden lang, zonder voedsel, door de meest onherbergzame streken, van voor en van achter door guerilla bestookt. Eindelijk bereiken ze de zee !
Na hun aankomst te Trapezus, waar ze eindelijk weer bij Grieken waren, rustten ze uit, wachtend op schepen.
Een maand later trokken ze naar de volgende Griekse stad, Cerasus, waar de buit werd verdeeld onder de 8600 overblijvenden.

Boek V-VII

Het Griekse leger in dienst van Seuthès, koning van Thracië.

Advertenties