Sophokles
Sophokles

Koorleider
Het is duidelijk dat dit kind van aard even onbuigzaam is als haar onbuigzame vader ; wijken voor het kwaad kent zij niet !

Creon
Maar prent goed in je hoofd dat de hardste koppen het zwaarst vallen en dat het door het vuur gestaalde ijzer gemakkelijk breekt en stuk gaat. Ik weet dat met een korte teugel de driftigste paarden worden getemd. Het past niet dat wie slaaf is van zijn naaste de kop te hoog opsteekt. Zij wist toen zeer goed dat zij overmoedig was toen ze de haar voorgeschreven wetten overtrad. Nu is er na haar daad een nieuwe brutaliteit, dat zij erop pocht en ermee lacht het te hebben gedaan. Ik zou wel geen man zijn, maar zij zou de man zijn indien ze om deze brutaliteit ongestraft zou blijven. Maar al is ze de dochter van mijn zuster en me zeer verwant binnen de familie waarvoor Zeus zorg draagt, zij en haar zuster zullen hun vreselijk lot niet ontlopen, want ja, ook haar beschuldig ik er evenzeer van dat begraven te hebben beraamd. Haal ook haar naar hier, want ik zag haar daareven binnen, razend en buiten zinnen te keer gaan. Ja, het gemoed van wie in het donker weinig goeds verricht, pleegt reeds op voorhand zich van misdaad te betichten. Toch haat ik al wie in het kwaad betrapt, dat hij zich daarna poogt goed te praten.

Antigone
Wil je nog meer dan me te doden, nu je van mijn schuld bent overtuigd ?

Creon
Ik, nee, ik heb alles wat ik hebben moet.

Antigone
Waarom dan nog gewacht ? Zo zal jouw praten mij niet aangenaam zijn, en moge het dat ook nooit wezen, evengoed als wat ik doe jou zal mishagen. Nochtans, waaruit kan men grotere roem halen dan uit het begraven van zijn broer ? Allen zouden zeggen dat het hun bevalt, als niet de schrik hun tong verlamde. Maar buiten andere voordelen is het aan de tiran ook nog toegestaan te doen en te zeggen wat hij wil.

Creon
Onder alle Cadmeërs (Thebanen) ben jij de enige die het zo ziet.

Antigone
Ook zij zien het zo, maar ze houden voor jou hun mond.

Creon
Schaam je je niet anders te denken dan zij ?

Antigone
Er is niets schandelijks aan, zijn broers te eren.

Creon
Is hij dan even nauw verwant als hij die tegenover hem stierf ?

Antigone
Ja, verwant omdat hij uit dezelfde moeder en dezelfde vader voortkomt.

Creon
Is dan de eer die je Polynices bewijst geen verraad aan Eteocles ?

Antigone
Dat zal die dode niet bevestigen.

Creon
Toch wel, als je hem slechts op dezelfde wijze eert als die verrader.

Antigone
Het is geen slaaf, maar een broer die stierf.

Creon
Ja, bij het verwoesten van dit land ; de andere echter verdedigde het.

Antigone
Toch wil Hades dat deze wetten worden onderhouden.

Creon
Maar de goede mag toch niet op dezelfde wijze behandeld worden als de slechte.

Antigone
Wie weet of dat hier beneden ook geldt ?

Creon
Een vijand wordt nooit een vriend, ook niet na zijn dood.

Antigone
Ik ben niet geboren om te haten, maar om lief te hebben.

Creon
Ga dan naar de onderwereld, en als je beminnen moet, bemin hen daar ; zolang ik leef zal er geen vrouw de scepter zwaaien.

Advertenties