Odysseus verblindt Polyphemos de Cycloop

Eerste deel: Telemachie.

I. Vergadering van de goden. Zeus beslist dat Odysseus mag terugkeren naar zijn land. Athena gaat Telemachos aanmoedigen in zijn strijd tegen de vrijers die naar Penelope’s hand dingen.

II. Vergadering bijeengeroepen door Telemachos. Hij vertrekt op zoek naar zijn vader.

III. Telemachos op Pylos. Hij wordt goed ontvangen, maar niemand kan hem nieuws over Odysseus vertellen.

IV. Telemachos in Sparta, bij Menelaos. Ook hier krijgt hij geen nieuws over zijn vader. De vrijers bereiden voor Telemachos een hinderlaag.

Tweede deel: Odysseus verlaat het eiland van Kalypso en reist naar de Faiaken.

V. Nieuwe vergadering van de goden. Op vraag van Athena stuurt Zeus Hermes naar Kalypso, om haar het bevel te geven Odysseus te laten vertrekken, nadat ze hem zeven jaar op haar eiland heeft vastgehouden. Odysseus bouwt een vlot en vertrekt. Poseidoon doet een storm opsteken die het vlot doet doorbreken. Odysseus kan zich zwemmend redden en bereikt uitgeput het eiland der Faiaken.

VI. Athena verschijnt in een droom aan Nausikaä, dochter van de koning der Faiaken, en nodigt haar uit om haar kleren te gaan wassen in de stroom. Na het wassen speelt ze een balspel met haar gezellinnen. Odysseus wordt wakker van hun geroep en smeekt Nausikaä hem te helpen. Ze laat hem eten en kleren geven en nodigt hem dan uit bij haar vader Alkinoos.

VII. Bij Alkinoos vertelt Odysseus in het kort wat hem is overkomen sinds hij het eiland van Kalypso verliet, maar hij zegt niet wie hij is.

VIII. Vergadering die beraadslaagt over de middelen om Odysseus te laten terugkeren naar zijn vaderland. Spelen ter zijner ere. Odysseus wint in het discuswerpen. Tijdens het feestmaal zingt Demodocos het verhaal van het paard van Troje. Odysseus wordt hierdoor aangegrepen. Alkinoos vraagt hem zijn avonturen te vertellen.

Derde deel: het verhaal van Odysseus.

IX. “Ik ben Odysseus”. Odysseus vertelt hoe hij na de val van Troje bij de Lotofagen is geweest, en bij de Cyclopen. De Cycloop verslindt zes van zijn mannen. Odysseus voert hem dronken zodat hij in zijn slaap zijn oog kan uitsteken. Hij ontsnapt in de vermomming van een schapenvacht. De Cycloop smeekt zijn vader Poseidoon om hem te wreken.

X. Odysseus op het eiland van Aiolos. Deze geeft hem een zak waarin alle winden zitten opgesloten. Odysseus gezellen openen de zak, wat een storm tot gevolg heeft. Odysseus strandt op de kust, vertrekt opnieuw, komt bij de Laistrygonen die mensen eten, verliest een groot aantal van zijn reismakkers en belandt op het eiland Aeaea. 22 van Odysseus’ gezellen worden door Kirkè in zwijnen veranderd. Odysseus kan aan haar toverkunst ontsnappen en dwingt Kirkè om zijn gezellen hun menselijke gedaante terug te geven.

XI. Odysseus belandt in de Onderwereld.

XII. Odysseus belandt opnieuw op Aeaea, hij ontsnapt aan de Sirenen en komt aan op het eiland van de Zon. Ondanks zijn verbod doden zijn gezellen een aantal van de runderen van Helios, die ervoor zorgt dat zijn schepen door de bliksem worden getroffen. Alleen Odysseus kan ontsnappen, hij belandt op het eiland van Kalypso.

Vierde deel: terugkeer naar Ithaka, de strijd tegen de vrijers.

XIII. De Faiaken brengen Odysseus naar Ithaka. Athena vermomt hem in bedelaar.

XIV. Odysseus is te gast bij de zwijnenhoeder Eumaios, die hem niet herkent. Odysseus geeft zich uit voor een Kretenzer en verzekert dat de koning van Ithaka zal terugkeren. Eumaios gelooft hem niet.

XV. De terugkeer van Telemachos. Athena verschijnt aan hem in een droom als hij in Sparta is. Ze duidt aan welke weg hij moet volgen om niet in de hinderlaag van de vrijers te vallen. Tenslotte bereikt hij Ithaka.

XVI. Odysseus en Telemachos herkennen elkaar bij Eumaios, die afwezig is. Ze maken plannen om de vrijers te doden.

XVII. Odysseus komt aan in het paleis. Op het binnenplein wordt hij herkend door de oude hond Argos, die sterft. Odysseus doet zich voor als bedelaar en inkasseert de beledigingen van één van de vrijers, Antinoos.

XVIII. Odysseus wordt gedwongen te vechten met de bedelaar Iros. Hij sleurt hem uit het paleis, maar moet nieuwe beledigingen trotseren.

XIX. Odysseus spreekt met Penelope. Hij wordt niet herkend, maar kondigt opnieuw aan dat Odysseus zal terugkeren. Zijn oude voedster Eurykleia herkent hem als zij zijn voeten wast.

XX. De vrijers feesten en dringen bij Penelope aan om een keuze te maken.

XXI. Penelope belooft te zullen trouwen met degene die de boog van Odysseus kan spannen. Geen enkele van de vrijers slaagt hierin, Odysseus kan het wel. De schrik slaat de vrijers om het lijf.

XXII. Odysseus trekt zijn lompen uit en maakt zich kenbaar. De vrijers worden vermoord.

XXIII. Odysseus wordt herkend door Penelope, die zich na een lange aarzeling eindelijk laat overtuigen.

XXIV. Odysseus wordt herkend door zijn vader Laërtes. Hermes sleept de zielen van de vrijers naar de Onderwereld. De bewoners van Ithaka willen de vrijers wreken, maar Athena kan hen met Odysseus verzoenen.

Advertenties