Alignements van Kermario (Carnac)
Alignements van Kermario (Carnac)

De rijen stenen zijn soldaten die door Saint Cornély in steen zijn veranderd. Ze komen één keer per jaar in beweging. Tijdens de Kerstnacht gaan ze drinken in de beken in de omgeving, en wee degenen die ze tegenkomen op hun weg: ze worden verpletterd.

Onder vele van die stenen ligt een schat, maar al degenen die ernaar zochten zijn gestorven.

De menhir van Krifol, Minour Krifol genaamd, staat ten noorden van de alignements van Ménec, en het is een jongeman die in steen werd veranderd.
Minour Krifol was enige zoon en erg rijk; spijtig genoeg verspilde hij al zijn geld. Op een dag veranderde God hem in een steen om hem te straffen, maar zijn ziel bleef rondom de steen dwalen. Hoe vaak heeft men hem horen schreeuwen en klagen. Eertijds durfde men ’s nachts niet langs daar gaan, uit vrees hem tegen te komen.

Sommigen zeggen dat ooit Minour Krifol verloofd was met een rijke erfgename, maar toen die hem zag, wilde ze niet meer met hem trouwen.

Anderen beweren dat Minour Krifol een soldaat was die in het dorp Kerlann was achtergebleven om zoete melk te drinken, en die in een steen werd veranderd vóór hij zijn kameraden kon inhalen.

Dichtbij het dorpje Luffang, in de gemeente Crach, naast de rivier, rechtover de oversteekplaats van Laz, stond er vroeger een grote steen die men Er-Men-Kam noemde, de kreupele steen. Het was een kreupele soldaat die de andere soldaten niet kon volgen en achternahinkte. Toen de andere soldaten in de heidevelden van Carnac in steen werden veranderd, verging het hem evenzo op het ogenblik dat hij de rivier ging oversteken.

De menhir van Saint-Cado staat in het zuid-zuidoosten van dat dorpje, in de gemeente Ploemel, en het is één van de mooiste uit de streek. Onvruchtbare vrouwen die een kind wensen moeten hun buik tegen deze steen wrijven. Een huisvrouw uit het dorp die geen kind kon krijgen, ging naar de menhir. Het jaar daarop kreeg ze een stevige zoon, en daarna nog vele andere kinderen. Zo verging het ook nog andere vrouwen. Sommigen zeggen dat de menhir van Kerderf, Reus van Kerderf genaamd, in het noord-noordwesten van Ménec, in de gemeente Carnac, dezelfde eigenschappen heeft.

Advertenties