Voor deze periode ontbreken geschreven bronnen. We moeten ons met fossiele vondsten behelpen.

De steentijd (600 000 – 2000 v.Chr.)
– Paleolithicum (Oudsteentijdperk) (600 000 – 10 000 v. Chr.) –
Tijdens het Paleolithicum leefde de Neanderthalmens (ca. 100 000 v. Chr.). Rond 70 000 verschijnt de homo sapiens, die zelf materie bewerkte en zelfs sierraden maakte. Van hen zijn ook rotsschilderingen overgebleven.

– Mesolithicum (Middensteentijdperk) (10 000 – 3500 v. Chr.)
Tijdens deze periode werd het warmer en volgden de mensen de dieren naar het Noorden. Ook liet de tropische begroeiing weinig bevolking toe. In onze streken werd de savanne door wouden overdekt.

– Neolithicum (Jongsteentijdperk) (3500 – 2000 v. Chr.)
De beschaving groeit. De jacht- en plukmens wordt sedentair. Van nomaden worden ze landbouwers. Zo vinden we b.v. in Haspengouw sporen van verzorgde woningen uit die tijd. Er infiltreren voortdurend mensen uit het Oosten. Na de landbouw ontstaat ook de veeteelt en een beginnende industriële activiteit (silexmijnen in Henegouwen). Ook in het noorden van onze gewesten komen mensen wonen.

Bronstijdperk (2000 – 800 v.Chr.)

In deze tijd leefden bij ons de Bekerlieden, een beschaafd volk. Na hen kwam een hele verarming, zoals we kunnen opmaken uit graven. Heel de Bronstijd krijgen we verder eerder primitieve samenlevingsvormen, met weinig overblijfselen. Rond 800 verschijnen de Urnenveldlieden, die hun doden verbrandden.

Ijzertijdperk (800 v.Chr. – …)

Er vinden invallen plaats van volkeren die gebleven zijn. De Kelten kwamen in twee golven. Rond 650 de militair gerichte Halstatt-krijgers, die al contacten hadden met de Middelandse-Zeebeschavingen van Grieken en Romeinen. Rond 450 worden ze gevolgd door de zachtaardiger kultuur van de La Tène-Kelten.

Op het einde van de voorgeschiedenis infiltreren de eerste Germanen. Dan zijn de eerste geschreven bronnen bewaard en begint de geschiedenis.

De Spelonken | Duizenden jaren geleden, in het paleolithische tijdperk, leefden de bewoners van ons land in spelonken, langs de Maas en haar bijrivieren.Zij gingen op jacht met zeer primitieve wapens gemaakt van geslepen steen.Zij worden holbewoners genoemd…(Bron: klik op de afbeelding.)
LG-1-02-image
Het Rendiertijdperk | 15.000 jaar voor vóór Christus hebben andere paleolithische volken, waarvan de stenen werktuigen veel beter waren dan die van hun voorgangers, ons land bewoond. Het waren de mensen van het zogenaamde Rendiertijdperk. Hun levenswijze geleek tamelijk veel op dat van de Lappen in Finland, enkele decennia geleden. (Bron: klik op de afbeelding.)
De hunebedden | In het Neolithische Tijdperk gebruikten de mensen gepolijste steen, wat een grote vooruitgang betekende op de geslepen steen. Die mensen hebben hunebedden opgericht ter nagedachtenis van hun doden. Zulke grafstenen bestaan nog te Wéris en elders. Er ontstonden menige legenden rondom die overgrote stenen.Bron: klik op de afbeelding.
De hunebedden | In het Neolithische Tijdperk gebruikten de mensen gepolijste steen, wat een grote vooruitgang betekende op de geslepen steen. Die mensen hebben hunebedden opgericht ter nagedachtenis van hun doden. Zulke grafstenen bestaan nog te Wéris en elders. Er ontstonden menige legenden rondom die overgrote stenen. (Bron: klik op de afbeelding.)
Advertenties