Een “Geschiedenis van België” is een geschiedenis van de mensen die ooit leefden binnen wat nu België is.

Uit de voorgeschiedenis zijn ons geen duidelijke geschreven bronnen overgeleverd, die directe kennis geven. Men moet afgaan op andere overblijfselen. De voorgeschiedenis van West-Europa begint grosso modo rond het jaar 0. Maar reeds lang daarvoor waren er hier mensen of mensachtigen. Om daarover iets te kunnen zeggen steunen wij op gevonden fossiele vondsten.

De eigenlijke geschiedenis van België kunnen we onderverdelen in:

  • Oudheid : deze eindigt rond 800 (kroning van Karel de Grote), wanneer de samensmelting van migrerende volken voltooid is.
  • Middeleeuwen : de vorsten hebben een zelfstandigheid verworven, die onze gewesten opnieuw verliezen rond 1500.
  • Nieuwe Tijd : periode van deemstering, waarin wij in een groter geheel zaten. Eindigt in 1830.
  • Nieuwste Geschiedenis: 1830 en later.
Advertenties