Kluchtliedjes

Hendrick_ter_Brugghen_-_Singing_Boy

1.
Hangt hem op, hangt hem op, hangt hem op de gloriekroon
Met een koord, met een koord, met een koord van zilv’ren glans
Vangt een luis, vangt een luis, vangt een luist’rijk feest nu aan
Op zijn huid, op zijn huid, op zijn huid’ge feestbestaan
Heer geef stro, Heer geef stro, Heer geef stromen van geluk
Voor zijn koe, voor zijn koe, voor zijn koene vrome deugd
Voor zijn kat, voor zijn kat, voor zijn katholieke jeugd
Hij is dik, hij is dik, hij is dikwijls veel te goed
En gemeen, en gemeen, en gemeenzaam vroom en goed
’t vagevuur, ’t vagevuur, ’t vagevuur weze nooit zijn lot
Maar de hel, maar de hel, maar de held’re woonst van God

2.
Wat een kraan, wat een kraan, kranig zijn zij allebei
Wat een dier, wat een dier, wat een dierbaar feestgetij
Zij zijn vol, zij zijn vol, zij zijn vol bezielden moed
Hoe gemeen, hoe gemeen, hoe gemeenzaam vroom en goed
Op hun ziel, op hun ziel, op hun ziel storte de Heer,
Zijnen kost, Zijnen kost, Zijnen kost’ren zegen neer
Wat een koe, wat een koe, wat een koene mannenkracht
Geef hun hel, geef hun hel, geef hun helpe, Heer, en macht
Vang een luis, vang een luis, vang een luistervol bestaan
Op hun huid, op hun huid, op hun huid’ge feesttij aan
Hangt hen op, hangt hen op, hangt hen op de gloriekroon
Zet hen op, zet hen op, zet hen op den eretroon
Hunne kat, hunne kat, hunnen katholieke deugd
Schenkt ons in, schenkt ons in, schenkt ons innerlijke vreugd
En hun hond, en hun hond, en hun honderdvoudig loon
Maak hun dood, maak hun dood, maak hun dood en sterven schoon
Geef een kroon, geef een kroon, met een zilveren jubelkruk,
N. en N. namen der gevierden
Wenschen wij nog veel geluk

Bron: manuscript / anoniem


oude_boekenkast_small
Recente artikels:

Alle artikels:
Advertenties